26-12-03

Kerstmis?

Het is zover. De dag van de huichelarij is gelukkig over. Waarom?  Wel dit zou de meest heilige dag moeten zijn van de christenen. Nu is deze mens, net zoals zovelen, christelijk opgevoed. OOK heeft echter het nutteloze van dat christelijke geloof ingezien en is daar blij om. Let op, OOK heeft er geen probleem mee dat mensen het christendom aanhangen, integendeel, een deel van onze rijke cultuur is erop gestoeld.  

Waar ik echter wel problemen mee heb zijn de pseudo christenen die éénmaal per jaar de heilige uithangen. Het hele jaar doen ze hun zin maar net die ene dag zijn ze heiliger dan de paus. Ze gaan naar de middernachtviering, zijn vergevingsgezind voor hun medemens enz. Voeren het hele jaar oorlog, maar deze ene dag stoppen ze even. 

Ach, ik kan er uren over doorbomen maar eigenlijk heeft Jos Smos (Katastroof) het reeds allemaal uitgelegd in een liedjestekst dat hij geschreven heeft, zij het dan op zijn eigen manier: 

ik zen baas oep een bedrijf en daar heerst ne goeie geest

mijn mensen hebben schrik van mij, ze noemen mij de beest

ik wandel over lijken, 'k dauw iedereen in de grond

want business is business, aan de rest veeg ik mijn kont. 

 

'k zijn tegen socialisten, negers, joden, enzovoort

zjanetten en buitenlanders weurren beter uitgemoord

ik zen voor kernwapens ter verdediging van de staat

ik stem voor het geweld want ik zen kristen-demokraat,

maar…

 

's zondags in de kerk, 's zondags in de mis

krijg kik van onze lievenheer toch alt' vergiffenis

's zondags in de kerk, oep de kerkstoel

bidde kik voor onze lievenheer

met nen heel devote smoel 

Beetje extreem? Ok geef ik ook grif toe, maar het gaat mij hier om het principe. 

Vergeef me dat ik iedereen nu over dezelfde kam scheer. Diegenen die dag in dag uit hun best doen in overeenstemming te leven met hun geloof verdienen mijn respect.

Aan de anderen zou ik zeggen, hou het niet bij deze ene dag.

01:43 Gepost door OOK | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

23-12-03

Nederlands (spreek uit als Dutch)

De mens achter deze blog is ook maar van vlees en bloed. Getuige hiervan is het feit dat ook deze mens zich kan ergeren aan bepaalde zaken of zich zelfs kwaad maken.

Deze dagen ergert hij zich bijvoorbeeld blauw aan op Kerstinkopen beluste mensen die onze steden hebben overgenomen. Bepaalde winkeliers bezoekt OOK op zijn minst wekelijks, hij moet nu eenmaal ook leven, en ook die winkeliers worden nu overvallen voor Kerstinkopen. Dit maakt dat OOK tegenwoordig op zijn minst een uur langer moet uittrekken voor zijn inkopen. Niet in het minst omdat deze mensen de kwalijke gewoonte hebben steeds in de weg te lopen en zijn vaste winkelier lastig te vallen met de meest onbenullige vragen.

 

OOK troost zich met de gedachte dat deze mensen na ongeveer 10 dagen gewoon lijken op te lossen, zich waarschijnlijk voorbereidend op het volgende jaar (als ze al een jaar kunnen wachten, soms durven ze ook wel eens te verschijnen met Pasen en andere gelegenheden.).

 

Er zijn echter ergenissen die niet verdwijnen na 10 dagen, integendeel ze nemen enkel toe. Zo kan OOK zich behoorlijk kwaad maken op de verloedering van onze Nederlandse taal. Ik kan geen tijdschrift meer ter handen nemen, geen uitzending bekijken of ik word overspoelt met woorden als bodyguard, shopping enz.

Inderdaad ik heb het over de verengelsing van onze taal. Ik heb geen problemen met woorden zoals baby, die zijn nu eenmaal compleet ingeburgerd, maar wel met het ge(mis)bruik van engelse woorden waar een aanvaardbaar nederlandstalig alternatief voor bestaat.

 

Skaten, de place to be, een headline, feedback, mouse pad, button, brainstorm... ik kan hier nog wel een tijdje doorgaan. Is het nu echt nodig deze woorden in onze dagelijkse omgang te gebruiken.

Vergis U echter niet, ik ben geen taalpurist en ook geen tegenstander van de Engelse taal. Het Engels zal nu eenmaal steeds een deel uitmaken van onze taal. Woorden als chat worden vertaald als praatkamer, search engine als snuffelhond, U begrijpt dat ik in deze gevallen ook de Engelse variant gebruik. Andere woorden zijn dan weer onvertaalbaar. Bij mijn weten is er geen degelijke vertaling voor bijvoorbeeld privacy of tipsy (en neen tipsy betekent niet dronken, het is een variant ervan).

 

Het kan echter nog vreemder. Onder druk van de oprukkende Engelse taal vinden we zelf nieuwe woorden uit die Engels klinken maar dat zeker niet zijn. De meeste mensen die het Engels niet of slechts gedeeltelijk machtig zijn beseffen dit zelfs niet. Een voorbeeld van dit fenomeen is camping. Camping betekent in het Engels camp site en is dus wel degelijk een Nederlands woord.

Ook worden er meer en meer zogenaamde bastaardwoorden in gebruik genomen als chatten of resetten.

 

Dat juist het Engels zo een grote invloed heeft op onze taal is niet verwonderlijk. Engels is nu eenmaal een wereldtaal en de voertaal op het internet en bij contacten in grote internationale bedrijven. Dat maakt echter niet dat we blind moeten blijven bij de teloorgang van onze taal. We moeten echter oppassen niet voor alles een nederlandstalige variant te zoeken, soms tegen het absurde af. Een taal die niet evolueert is immers een dode taal. Je mag ook niet vergeten dat zelfs nu nog nieuwe Latijnse woorden het levenslicht zien. Deze nieuwe woorden worden echter zeker niet door iedereen aanvaard.

 

Mag ik U daarom vragen om in de toekomst een beetje respect te tonen voor uw taalgebruik. Als de verengelsing zich verderzet is het in de toekomst niet ondenkbaar dat we eerst Engels moeten aanleren vooraleer we een zogenaamde nederlandstalige tekst kunnen lezen.

 

Qui vult dare parva non debet magna rogare.

 

 

Meer info:

 

Bij de stichting nederlands kan je terecht voor een vertaling van veel gebruikte engelse woorden.

21:37 Gepost door OOK | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Reclame

Uw dienaar heeft twee dagen lang de meest bedenkelijke martelingen moeten ondergaan om dit bericht tot een goed einde te kunnen brengen. Na het toevallig bekijken van een reclameblok op een Nederlandstalige zender heeft OOK het in zijn hoofd gekregen om twee dagen lang niet weg te zappen bij het zien van reclame en zijn bevindingen in een tekst te gieten.

Dat wegzappen bij reclameblokken heeft zo zijn eigen leven gaan leiden trouwens. Bepaalde zenders kijken bijvoorbeeld uit om nooit reclame uit te zenden op het tijdstip dat de concurrentie dat wel doet. Reclame op die andere zender blijkt immers de eigen kijkcijfers positief te beïnvloeden. Maar met dit zappen wijken we af van onze missie, we zouden het over reclame hebben remember. 

De eerste reclamespot was al prijs. Het onderwerp was MMS en was afkomstig van een nationale GSM operator. Zeg het met een MMS! Onder zeggen, of praten zoals U wilt, versta ik wel iets anders dan een foto sturen. Praten in mijn ogen, is het communiceren door middel van gesproken woorden tussen verschillende mensen, in real time, over welk medium dan ook. Dat kan dan een telefoongesprek zijn bijvoorbeeld of, wat ik verkies, een rechtstreeks gesprek tussen mensen die in elkaars aanwezigheid vertoeven. Maar dus zeker geen foto of zelfs een gewone SMS.

Mijn eerste reclame was dus een ontgoocheling en de toon was gezet.  

Ik zal niet verder uitweiden over de volgende reclamestukken maar geloof me, er was nauwelijks verbetering zichtbaar. Spotjes met roodkapje in de hoofdrol die uiteindelijk een parfumproduct promootte, een vrouw die vragend naar haar telefoon stond te staren had dan weer wat te maken met een bank en zo verder. En oh ja de echte Kerstman gaat enkel kopen bij Krefel. 

Zouden mijn verstandelijke vermogens boven het gemiddelde liggen van de alledaagse Vlaming of  is er echt een verkleutering aan de orde in de reclame. Ik gok op het tweede, ook al omdat ik mijn gemiddelde bezoeker van deze blog niet wil shockeren. Maar men kan soms niet ontkennen dat we behandeld worden als kleuters door de reclame. We moeten dit, we moeten dat en wat mogen we zeker niet. Reclame is trouwens afkomstig van het Latijnse woord ‘clamare’ (schreeuwen) vandaar misschien de soms schreeuwende reclame. 

En toch ben ik geen tegenstander van de reclame op zich. Affiches uit de 19de eeuw worden nu terecht uitgestald als kunst (ook niet vergeten natuurlijk dat toen echte kunstenaars de tekeningen maakten) en sommige reclamespots zijn pareltjes. De connectie tussen de reclame en het product is soms ver te zoeken maar niemand die daar om maalt. Deze filmtjes gaan de wereld rond tot in onze mailbox toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er speciale awards bestaan en zelfs programma’s vol met spotjes (die trouwens worden onderbroken door … jawel reclame). 

De prijs om deze reclame, die wij trouwens terugbetalen bij de aankoop van het product, te vertonen bestaat uit een vaste kost en een gedeelte dat afhangt van de kijkcijfers. Wat ik niet begrijp is dat men afgaat op de kijkcijfers van het programma en niet van de reclame zelf. Na het uitvoeren van een kleine enquete in mijn omgeving kan ik enkel concluderen dat tot 30 % van de kijkers wegzapt of even wat anders gaat doen tijdens die reclame. 

Ik heb tijdens die twee dagen genoeg reclamevoorraad opgeslagen zodat ik zeker tot die 30% wegzappende groep zal behoren het volgende jaar.  

 

Meer info:

MMS

De geschiedenis van affiches

Reclame verzameld

Reclame festival 1 en2

 

00:16 Gepost door OOK | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-12-03

20

Waar de eindejaarsperiode meestal de tijd is om terug te kijken op het afgelopen jaar, wil ik net het tegenovergestelde doen in deze post.

Laat ons even vooruit kijken naar het jaar 2004. In 2004 zal het juist 20 jaar geleden zijn dat het eerste computervirus het wereldlicht zag. En alhoewel in die periode de eerste stappen werden gezet naar de DOS en daarna WINDOWS overheersing, betreft het hier een virus gericht op een Unix variant. Opmerkelijk ook dat dit virus door ernstige ontwikkelaars werd geschreven en niet door een "nerd" die zich wou profileren.

 

Er zijn echter nog rare kantjes aan dit verhaal, zo heeft de auteur (Fred Cohen) toestemming gevraagd om zijn virus los te laten (stel je dat nu eens voor!), en werd het geschreven in functie van een security conferentie!!

INDERDAAD de security conferenties bestonden dus reeds voor het ontstaan van virussen.

 

Dat het eerste virus voor Unix geschreven is mag voor sommigen raar in de oren klinken maar is niet meer dan logisch. Unix had reeds een relatieve lange geschiedenis achter de rug vooraleer er van de Bill Gates programmatuur spake was. Wat echter de meeste mensen niet willen geloven is dat ook heden ten dage de meeste aanvallen gebeuren op Unix/Linux varianten.

 

Alhoewel deze aanvallen evenveel, zoniet meer schade aanrichten zijn ze minder zichtbaar voor ons. Unix en Linux worden nu eenmaal het meest gebruikt in de bedrijfswereld, en die pakken zeker niet uit met dat ze aangevallen zijn, terwijl in de alledaagse huishoudens de windows varianten hoogtij vieren.

 

Misschien mogen we Fred Cohen wel dankbaar zijn. Dankzij zijn 'baanbrekend' werk staan we soms even stil dat we zelfs in onze meer en meer geautomatiseerde wereld kwetsbaar blijven.

 

 

Bronnen:

Fred Cohen.

 

More info:

sans.org top 20

Een overzicht van alle bestaande windows virussen

internetnews

 

DOS and Windows are registered by Microsoft.

19:08 Gepost door OOK | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-12-03

Skyblogs

Neen, de mens achter deze blog is niet verdwenen, noch is zijn blogkoorts opgehouden met bestaan. Niets van dit alles! Echter wegens een drukke periode, deels op het net, deels daarbuiten, heeft de zaak hier even stilgelegen.

De evolutie op de skynetblogs is echter argwanend gevolgd en sommige zaken moeten me toch even van het hart.

Een aantal nieuwe bloggers zijn in mijn ogen een waardevol en zinnig blogje opgestart, andere veteranen zijn dan weer onverstoord blijven voortploegen.

Beckett en Librarian breiën verder aan de ingeslagen weg, en Morgaine maakt haar opwachting met vooral veel kritiek en ... kritiek.

Aangezien ik een voorstander ben van een kritische kijk, kan ik mij wel vinden in dit initiatief. Alleen moet men oppassen niet kritiek te geven, gewoon omdat men dat van jou verwacht, en ook nobele initiatieven neer te sabelen. Zo gaat ze in mijn ogen wat te ver door ook kritiek te uiten op sommige blogs buiten de skynetwereld op haar eigen onafhankelijke blog.

 

Niet dat ik het niet eens zou zijn met haar opmerkingen want inderdaad sommige blogs gaan een rare toer op. Zo blijkt bij het bladeren door de skynetblogs een Kerstwoede losgebarsten te zijn. Wie maakt het meest opzichtige kerstdesign! Dat dit design uiteindelijk de inhoud overbluft is pijnlijk.

Langs de andere kant kan ik enkel maar aanmoedigen dat bloggers hun plekje een persoonlijk tintje willen geven maar zoals reeds vermeld; please laat de inhoud primeren.

 

Bij anderen kan men dan weer per uur volgen wat ze die dag beleefd hebben. Get a life zou ik zeggen.

Natuurlijk iedereen blogt zoals hij gebekt is en uiteindelijk juich ik de liberalisering van blogging alleen maar toe. Leuke mensen die anders onbekend zouden blijven voor mij, komen nu in mijn daglicht te staan.

We kunnen echter niet verwachten dat iedereen hoogstaande analyses gaat brengen over kulturele activiteiten of gebeurtenissen in de (hun) (leef)wereld en voor velen is het een vorm van ontspanning.

 

Uiteindelijk kunnen we Skynet alleen maar bedanken voor dit initiatief. Ok, niet alles loopt van een leiën dakje (zie Morgaine alweer) maar je mag niet vergeten dat we nog steeds aan de wieg staan van blogging via Skynet. We kunnen niet ontkennen dat bvb Maarten van Skynet zijn uiterste best doet om de bugs te verbeteren en steeds nieuwe features toe te voegen.

 

Resulterend moeten we ook bekennen dat het aan de skynetbloggers zelf is om er hier een unieke en leuke blogwereld van te maken.

 

13:53 Gepost door OOK | Permalink | Commentaren (818) |  Facebook |

Fiscale amnestie?

ik geef liever verschillende keren per jaar mijn geld uit op een tropisch eiland in de Stille Oceaan, waar ik het verborgen hou, dan een deel af te staan aan de Belgische regering zodanig dat ze hun beloftes kunnen waarmaken!

12:48 Gepost door OOK | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |